Styr mot Agenda 2030 - jämställdhet i fokus - FÖRDJUPNING

Kurs som stödjer dig i arbetet

En kombinerad digital och fysisk utbildning där du tillsammans med andra diskuterar genomförandet av de nio byggstenarna som stödjer bygget av en infrastruktur för konkreta förbättringar som skapar jämställdhet och bidrar till Agenda 2030 i din organisation. I utbildningen får du fördjupning och återkoppling på det arbetet som görs i din organisation. Efter utbildningen kan du leda och organisera arbetet med Agenda 2030 och jämställdhetsintegrering i verksamheten. Anmäl dig nedan så får du mer information. 

Mer information

Jämställdhetsexperterna

”Jag är supernöjd, har fått ut så mycket av kursen. Den har hjälpt mig framåt i ordinarie arbete. Så värdefullt med handledningen och feedback från kursledare och kursdeltagare. Har funkat utmärkt att delta digitalt.”
Citat från tidigare deltagare

Anmäl dig för mer information

  • Agenda 2030 - jämställdhet i fokus - FÖRDJUPNING
  • Gratis

    Anmäl dig för att få uppdaterad information om utbildningen

    Gratis