Styr mot Agenda 2030 - jämställdhet i fokus - digital grundkurs

En digital utbildning för dig med uppdraget att leda arbetet med Agenda 2030 och jämställdhetsintegrering

Innehåll

Vår utbildning tar upp teoretiska utgångspunkter och politiska mål inom Agenda 2030 och jämställdhet. Vårt fokus är däremot på strategi och hur du med stöd av metoder och verktyg kan komma vidare med arbetet i din organisation. Vi arbetar med nio byggstenar som stödjer bygget av en infrastruktur för konkreta förbättringar som skapar jämställdhet och bidrar till Agenda 2030.

Du får exempelvis svar på följande frågor:

- Vad är Agenda 2030 och jämställdhet?
- På vilket sätt är Agenda 2030 och jämställdhet relevant i min organisation?
- Hur kan jag och min organisation styra och leda arbetet för att nå resultat?
- Hur får jag genomslag i arbetet?
- Vilka verktyg och metoder är relevanta att använda i min organisation?

Så här går det till

Du registrerar dig. Du får tillgång till ett antal filmer och till en detaljerad version av de nio byggstenarna som ger dig fördjupad kunskap om hur din organisation kan integrera Agenda 2030 och jämställdhet. När du har tittat på alla filmerna erhåller du ett särskilt diplom.

Stöd i ditt arbete

Utbildningen bygger på kunskaper om Agenda 2030 och jämställdhet och på erfarenheter från strategiskt förändringsarbete inom jämställdhets- och hållbarhetsintegrering. En särskild utbildning finns tillgänglig om du tillsammans med kursledningen och andra deltagare med stöd av metoderna vill omsätta kunskapen till handling i ditt arbete.

När du har tid

Den digitala utbildningen är öppen för dig under sex månader. Den är tillgänglig för dig när du har möjlighet.

Frågor

Har du frågor - kontakta kursledningen.

Ingen fråga är för liten eller stor. 

Kursens innehåll

jämställdhetsexperterna

Senior konsult, med mångårig erfarenhet att jämställdhetsintegrera i kommuner, regioner och staten samt internationellt. Ulrika har tagit fram koncept, metoder, böcker, strategiska planer och handlingsplaner för att arbeta med jämställdhetsintegrering. Hon har arbetat med Modellkommuner, Program för Hållbar Jämställdhet, sjukskrivningsmiljarden på Sveriges Kommuner och Regioner samt på Regeringskansliet med den statliga utredningen JämStöd. Hon var med och byggde upp Team för Våldtagna kvinnor på Alla Kvinnors Hus. Nu ansvarar hon för Försvarsmaktens utbildning Jämställdhetsintegrering för högre chefer.

Ulrika Eklund

Kursledare

Jonas Frykman

Kursledare

Statsvetare med lång bakgrund och erfarenhet på strategisk och praktisk nivå inom hållbar samhällsutveckling från Sveriges Kommuner och Regioner, kommuner och statliga myndigheter och som sekreterare i den statliga utredningen Agenda 2030-delegationen. Jonas är senior rådgivare och stödjer organisationer att integrera hållbar utveckling i ordinarie styrning och ledning samt att utveckla samverkan med olika samhällsaktörer. Jonas har på senare år tagit fram metoder och verktyg för att integrera Agenda 2030 i sin ordinarie verksamhet. Han är ordförande för SIS tekniska kommitté 588 ”Hållbara städer och samhällen” och medverkar i olika uppdrag som expert och processledare.

Anmäl dig och dina kollegor

Kursavgift

  • Digital grundkurs
  • 495 SEK

    Pris inkl. moms. Mängdrabatt - kontakta oss.

    ANMÄL DIG